Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

Αναζήτηση

Επιστολή για αγώνες Β. Ελλάδας

Σε συνέχεια της από 10/2/2017 επιστολής, με αριθμό πρωτοκόλλου 30, που αφορούσε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για διοργάνωση αγώνων  στη Β. Ελλάδα,

Ανακοίνωση 23/2

Προς τα Σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Ι.

Σε συνέχεια της από 10/2/2017 επιστολής, με αριθμό πρωτοκόλλου 30, που αφορούσε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για διοργάνωση αγώνων  στη Β. Ελλάδα, ενδιαφέρον δήλωσαν το Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας και  το  Αθλητικό  Κέντρο  Ιππασίας  Θεσσαλονίκης.  Συγκεκριμένα  το  ΙΚΕΜ  δήλωσε διαθεσιμότητα για οποιαδήποτε ημερομηνία ορίσει το ΔΣ, ενώ  το  ΑΚΙΘ  δήλωσε  ότι  η  διαθεσιμότητά  του  εξαρτάται  από  την  προηγούμενη απόκτηση των τυπικών αδειών.   Μετά  τα  ανωτέρω,  και  προκειμένου  να  υλοποιηθεί  το  εγκριθέν  αγωνιστικό  πρόγραμμα,  το  ΔΣ  αποφασίζει  αρχικά  την  ανάθεση  όλων  των αγώνων στο Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας.

Σε περίπτωση που το ΑΚΙΘ αποκτήσει τις τυπικές άδειες ή σε περίπτωση  που  υπάρξει  στο  μέλλον   ενδιαφέρον  για  διοργάνωση  αγώνων  από  κάποιο άλλο Σωματείο,  που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, θα  πρέπει  να  αποσταλεί  στην  Ε.Ο.Ι.  σχετική  επιστολή,  τουλάχιστον  15 ημέρες  πριν  τη  διοργάνωση  του  αγώνα  που  επιθυμεί  να  αναλάβει  προκειμένου να του γίνει ανάθεση. Υπενθυμίζουμε ότι η Ε.Ο.Ι., σε συνεργασία με τα Σωματεία, δύναται να  αναλάβει τη διαχείριση του αγώνα, για την αποφυγή τυχόν οικονομικής  αποτυχίας του.   

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 • Metka
 • Protergia

ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Pharmathen
 • Remiuares
 • Argus Pack
 • Royalty Hotels & Suites
 • Aegean
 • Connoly Logo
 • Superfastferries
 • Blue Star Ferries
 • Anek Lines
 • Hertz
 • Newalert
 • Iatriko
 • Sail La Vie
 • Kappa
 • Admiral
 • JWI
 • Griffin Logo
 • COSMOTE TV
 • Photobit