Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

Ανακοίνωση - ΦΕΚ

Ανακοίνωση -ΦΕΚ Τεύχος A' 145/29.07.2020 , Νόμος 4711 - Άδεια εγκατάστασης ιππικών σωματείων και ιππικών εγκαταστάσεων
Μαρκόπουλο, 31 Ιουλίου 2020

Προς τα Ιππικά Σωματεία – Μέλη της ΕΟΙ

Κύριοι,

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας προωθούμε το ΦΕΚ Τεύχος A’ 145/29.07.2020 με το Νόμο  4711/2020, στον οποίο στο άρθρο 16 «Σταβλικές εγκαταστάσεις» μεταξύ άλλων προβλέπει την αδειοδότηση των  υφιστάμενων σταβλικών εγκαταστάσεων των ιππικών σωματείων και ιππικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών ανεξάρτητα από τις χρήσεις γης της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία βρίσκονται.

H διάταξη αυτή λύνει επιτέλους ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορούσε την άδεια εγκατάστασης των υπαρχουσών ιππικών εγκαταστάσεων (και όλα τα παρεπόμενα αυτής) και ταλάνιζε τον κόσμο της ιππασίας, ψηφίσθηκε δε μετά από μακροχρόνια προσπάθεια και επαφές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας με τις αρμόδιες αρχές και ειδικά με το Υφυπουργείο Αθλητισμού και, κυρίως, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Υπουργό κ. Μάκη Βορίδη, τους οποίους η ΕΟΙ ευχαριστεί ιδιαίτερα για το ότι ανταποκρίθηκαν στο δίκαιο και εύλογο αίτημα των σωματείων και όλου του κόσμου της ιππασίας.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση ψηφίστηκε ακριβώς όπως προτάθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας και έχει ως εξής :

 Άρθρο 16

Σταβλικές εγκαταστάσεις

«……………… Στις υφιστάμενες σταβλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων εκπαιδευτικών δομών, ιππικών σωματείων και ιππικών εγκαταστάσεων αθλητικού, ψυχαγωγικού, θεραπευτικού και εκπαιδευτικού σκοπού, φυσικών ή νομικών προσώπων, εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20 και τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού στη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία βρίσκονται, χορηγείται άδεια εγκατάστασης. Η λειτουργία των ιππικών σωματείων και ιππικών εγκαταστάσεων αθλητικού, ψυχαγωγικού, θεραπευτικού και εκπαιδευτικού σκοπού αποδεικνύεται από το καταστατικό λειτουργίας τους ή από σχετική βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας ή από έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής.».

Η ΕΟΙ συνεχίζει τις επαφές τις με όλες τις αρχές για την επίλυση και άλλων θεσμικών θεμάτων για τα σωματεία μέλη της και την ανάπτυξη της αθλητικής/αγωνιστικής ιππικής δραστηριότητας.

Ευχαριστούμε,

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

 
 
 
EP
 
Επισυναπτόμενα αρχεία
Download this file (Νόμος4711_ΦΕΚ145_29.7.2020.pdf)Νόμος4711_ΦΕΚ145_29.7.2020.pdf 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 • Metka
 • Protergia

ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Pharmathen
 • Eurobank
 • Mythos
 • Remiuares
 • Argus Pack
 • Royalty Hotels & Suites
 • Aegean
 • Connoly Logo
 • Superfastferries
 • Blue Star Ferries
 • Anek Lines
 • Balaton
 • TRM
 • Hertz
 • Newalert
 • Iatriko
 • Sail La Vie
 • Kappa
 • Admiral
 • JWI
 • COSMOTE TV
 • Photobit