Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

Αναζήτηση

Ιππική Αντοχή

Περιγραφή

Μια διαδρομή Ιππικής Αντοχής (Endurance) είναι ένας αγώνας με χρόνο, που έχει στόχο να δοκιμαστεί η αντοχή και η ταχύτητα του αλόγου. Στους αγώνες η έμφαση από όλους, αγωνιζόμενους και διοργανωτές, δίνεται, και πρέπει να δίνεται, στο να τερματίσει ο αγωνιζόμενος με το άλογό του σε καλή κατάσταση και ας μην κερδίσει τον αγώνα.

Οι αγώνες Ιππικής Αντοχής έχουν αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Το 2001 έγιναν 147 αγώνες και το 2002 έγιναν 186.

Κανονισμοί
 1. Μια διαδρομή ENDURANCE είναι ένας αγώνας για να δοκιμαστεί η ταχύτητα και οι δυνατότητες αντοχής ενός αλόγου. Για να έχει επιτυχία ο αγωνιζόμενος πρέπει να γνωρίζει καλά τις δυνατότητες του αλόγου του για ασφαλή και αποδοτική πορεία μέσα στην φύση.
 2. Ο αγώνας αποτελείται από επί μέρους φάσεις. Στο τέλος κάθε φάσης υπάρχει υποχρεωτική στάση / αναμονή (κτηνιατρική πύλη - Vet Gate) και εκτενής κτηνιατρικός έλεγχος κάθε ίππου. Κάθε φάση δεν πρέπει να υπερβαίνει σε μήκος τα 40 χμ (30 χμ για αγώνες ενός αστέρος). Σε αγώνες 160 χμ πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον πέντε πύλες συν ο τελικός έλεγχος στον τερματισμό. Οι φάσεις ενός αγώνα μπορούν να ολοκληρωθούν σε μία ή περισσότερες ημέρες.
 3. Όποια και να είναι η σειρά ή οι κανόνες εκκίνησης, ο κάθε αγωνιζόμενος διανύει τον αγώνα σαν να είναι εντελώς μόνος του και αγωνίζεται κατά του χρόνου.
 4. Μια διαδρομή Ιππικής Αντοχής είναι ένας αγώνας κατά του χρόνου. Το "ΑΛΟΓΟ" που θα τελειώσει την διαδρομή στον συντομότερο χρόνο γενικά θεωρείται ο νικητής του αγώνα. Οι αγώνες διοργανώνονται με τρόπο που επιτρέπει στους αγωνιζόμενους να διαλέξουν τον δικό τους βηματισμό για να κερδίσουν χρόνο. Ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών σε κάθε φάση της διαδρομής ή άλλους λόγους που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην πορεία, η Οργανωτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον Τεχνικό Αντιπρόσωπο μπορούν να επιβάλουν ένα μέγιστο χρόνο διέλευσης για κάποιο τμήμα κάποιας φάσης και χρονικά όρια άφιξης στις πύλες κτηνιατρικού ελέγχου. Το μήκος της διαδρομής που θα είναι κάτω από ελεγχόμενη ταχύτητα ή προκαθορισμένο βηματισμό εξαρτάται από τις συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 χμ και δεν μπορεί να υπάρχει πάνω από ένα τμήμα υπό ελεγχόμενη ταχύτητα ή βηματισμό σε κάθε φάση.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 • Metka
 • Protergia

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Metka

ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Theometrics
 • Theometrics Logo
 • Masazaki
 • Paradox
 • Argus Pack
 • Royalty Hotels & Suites
 • Connoly
 • Duxiana
 • Superfastferries
 • Hertz
 • Luxury Sports
 • Newalert
 • Pegaso
 • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική
 • Photobit